Meerjaren subsidie voor cutureel Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 28 oktober 2014

Theater te Water, PeerGrouP en Museum De Buitenplaats ontvangen in 2015 en 2016 een bijdrage van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten willen hen een meerjarensubsidie van in totaal 397.070 euro per jaar geven. De Provinciale Adviescommissie Cultuur heeft een positief advies gegeven en binnenkort beslissen Provinciale Staten over het voorstel. De PeerGroup uit Donderen krijgt 175.000 euro per jaar, met als voorwaarde dat zij artistiek vakmanschap borgt en voldoende zichtbaar blijft in Drenthe. Het locatietheatergezelschap neemt thema’s die spelen op het platteland als inhoudelijk uitgangspunt voor projecten, betrekt mensen en lokale instellingen bij de realisatie van projecten en draagt bij aan de opleiding van een nieuwe generatie theatermakers. De PeerGrouP ontvangt van het landelijk Fonds Podiumkunsten ook een tweejarige subsidie. De provinciale bijdrage is daar aan gekoppeld.

Theater te Water, standplaats Groningen, komt met zijn theaterschip op plaatsen zonder culturele infrastructuur. Zo bereikt het gezelschap een breed publiek, dat anders niet snel het theater bezoekt. Authenticiteit en zakelijkheid mogen daarbij
nog meer hand in hand gaan. De provincie wil hieraan een bijdrage leveren van 38.000 euro per jaar.

Gedeputeerde Rein Munniksma over beide aanvragen: “Wij zien dat zij werken aan een breed bereik en cultureel ondernemerschap, zoals wij in onze Cultuurnota 2013-2016 hebben vastgelegd. Tegelijkertijd vinden we ontwikkeling en vernieuwing belangrijk, zodat zij ook de komende jaren een goede bijdrage leveren aan cultureel Drenthe.”

Onder de nieuwe directeur werkt Museum De Buitenplaats in Eelde aan zichtbaarheid en meer samenhang in de programmering. Gedeputeerde Henk van de Boer is positief over de nieuwe visie en energie: “Ons advies daarbij is om de
unieke combinatie van gebouw, tuin en exposities goed te benutten en te werken aan naamsbekendheid en een duidelijke positionering richting verschillende doelgroepen.” Het museum krijgt een subsidie van 184.070 euro per jaar.


Meer berichten over: