Minder financieel tekort Tynaarlo over 2014

Geplaatst op: dinsdag 28 april 2015

De gemeente Tynaarlo heeft voor het jaar 2014 zeven ton minder uit de reserves hoeven halen dan in het najaar van 2013 was begroot: niet 3,2 maar 2,5 miljoen. B&W stellen de gemeenteraad nu bij de presentatie van de jaarrekening voor om ook de incidentele meevallers in dat jaar, van 1,3 miljoen, aan de reserves toe te voegen.

Ondanks de lagere inzet van de reserves blijft wethouder Nina Hofstra voorzichtig. Volgens haar blijft het college streven naar het verbeteren van het zogenoemde voorspellend vermogen. “Er is geen reden om te juichen. We zijn nog altijd gedwongen om voor 2014 een bedrag van € 1,2 miljoen euro uit de reserves te halen. En daar kunnen we natuurlijk niet mee door gaan. We moeten de tering naar de nering zetten. En dat zullen we als college dan ook doen, hoe moeilijk dat soms ook is.”

In de begroting van 2015 heeft de gemeente eerder bedragen van het Algemene reserve grote investeringen (Argi) en de reserve Integraaal Accommodatie Beleid (IAB) opgenomen. Dit om deze begroting sluitend te maken. Dankzij het positieve resultaat over 2014 kan een deel van deze bedragen weer worden teruggestort.


Meer berichten over: