Natuurgebied Tusschenwater officieel opengesteld

Geplaatst op: dinsdag 16 april 2019

Natuurgebied Tusschenwater bij De Groeve is woensdag 10 april officieel opengesteld. Het gebied is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Het resultaat is een nieuw, natuurrijk moerasgebied waar drinkwaterwinning, waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Wethouder René Kraaijenbrink maakte samen met zo’n zeventig belangstellenden een feestelijke wandeling door het gebied. Bij het verdeelwerk onthulde gedeputeerde Henk Jumulet een bankje. Vanaf dit bankje kunnen bezoekers van Tusschenwater genieten van een prachtig uitzicht over het gebied.

Combinatie van functies
Tusschenwater ligt in het Hunzedal, tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras. Met het herinrichtingsproject heeft de Hunze zijn oorspronkelijke loop in het gebied weer terug gekregen, maar aan beide zijdes ook moerasoevers. Hierdoor is er in het gebied alle ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. Extra bijzonder is dat in dit deel van de Hunze ook drinkwater wordt gewonnen.

Indrukwekkend resultaat
Het resultaat is een nieuw, groot moersasgebied dat zich in de komende jaren verder ontwikkelt. Nu al hebben nieuwe vogels het gebied gevonden zoals de kluut en de krooneend. Ook dieren als de bever en otter krijgen de kans zich hier permanent te vestigen. In het gebied is bovendien ruimte voor 1,3 miljoen kuub tijdelijke waterberging in tijden van extreme neerslag. Ondertussen gaat de drinkwaterlevering vanuit het gebied ongestoord door. Zo’n 10 miljoen kuub drinkwater per jaar.

Hunzevisie
Tusschenwater is een project van de Provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap en de gemeente Tynaarlo. Het project is onderdeel van de Hunzevisie. Op verschillende plaatsen langs de beek worden natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Om de functies drinkwaterwinning, waterberging, natuur en recreatie in Tusschenwater te kunnen combineren is intensief samengewerkt met alle betrokken partijen in het gebied.

V.l.n.r op het bankje: Wethouder René Kraaijenbrink (gemeente Tynaarlo), Sonja van der Meer (Stichting het Drentse Landschap), Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen), Fien Heeringa (Waterschap Hunze en Aa’s) en gedeputeerde Henk Jumelet (Provincie Drenthe)

De Groeve opening en ingebruikname WWG Tussenwater

Meer berichten over: