Natuurpact positief voor Drenthe

Geplaatst op: zaterdag 28 september 2013

Verdeling grond levert verwachte 15 miljoen euro op

Drenthe krijgt 15 miljoen euro uit de landelijke grondpot voor de financiering van verplichtingen van natuurprojecten. Door het abrupt dicht draaien van de Rijksfinanciering in 2010 werd Drenthe onevenredig getroffen. Dit is nu samen met de andere provincies passend opgelost.

Met de ruim 15 miljoen euro kan Drenthe de aangegane werkzaamheden voor onder andere het Dwingelderveld en De Onlanden in de kop van Drenthe betalen. Dit blijkt uit de uitwerking van het Natuurpact (Hoofdlijnennotitie Natuur) dat  vorige week tussen de provincies en staatssecretaris Sharon Dijksma is gesloten en donderdag 26 september door de provincies is getekend.

Gedeputeerde Rein Munniksma is zeer ingenomen met deze gang van zaken: “Waar we in Drenthe tot in 2010 nog volop bezig waren met de uitvoering van verschillende natuurprojecten, is het lange tijd onzeker geweest hoe we na het dichtdraaien van de rijksfinanciering financiële dekking konden vinden. In goed overleg met de andere provincies zijn we er nu uit gekomen”.

De Hoofdlijnennotitie Natuur van het ministerie van Economische Zaken en de gezamenlijke provincies (IPO) geeft helderheid over de verdeling van grond en geld naar de provincies. Naast de al eerder beschikbaar gestelde 105 miljoen euro voor beheer is nu met het Natuurpact over vier jaar 800 miljoen te verdelen over de provincies.

Munniksma ziet dat de toekomst voor natuur weer kansen heeft: “Dit Natuurpact maakt duidelijk dat natuur niet op zichzelf staat, maar ook kansen geeft voor landbouw en recreatie. Het geeft aan dat we met alle betrokken maatschappelijke partijen onze ambities, enigszins vertraagd, maar op een realistische manier gaan waarmaken.”

Voor het beheer van natuurgebieden is helder dat het Rijk (uit de 105 en 800 miljoen euro) voor Drenthe nu jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar stelt. Daarbij komt bijna 6,5 miljoen euro provinciale cofinanciering. Munniksma: “Dit moet genoeg zijn om naast het beheer van natuurgebieden en agrarisch natuurbeheer ook hydrologie en de ontwikkeling van met name landbouwbedrijven vlot te trekken.”

De bijzondere grote ontwikkelopgave die Drenthe heeft voor natuur werd al erkend. Met de huidige afspraken krijgt Drenthe voor de ontwikkeling van natuurprojecten (uit de 800 miljoen euro) in 2016 en 2017 jaarlijks ruim 26 miljoen euro. Volgens Munniksma kan nu samen met de betrokken maatschappelijke partners en 15% cofinanciering van provincie Drenthe en andere partijen, weer een stap gezet worden om natuur en economie op gang te brengen.


Meer berichten over: