Nieuwe exploitant komt met idee voor voormalig gemeentehuis Eelde

Geplaatst op: vrijdag 16 februari 2018

Zorgappartementen in het voormalige gemeentehuis voor dementerende mensen en op het terrein erachter twee groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is het idee van de nieuwe exploitant die zich voor het voormalige gemeentehuis in Eelde heeft gemeld. Hiervan heeft hij het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gesteld. De exploitant gaat het idee nu uitwerken tot een plan. Hieraan heeft het college van B&W een aantal voorwaarden verbonden op het gebied van erfgoed, stedenbouw en volkshuisvesting. Verder willen B&W dat de reacties van omwonenden worden meegewogen in de planvorming.

Als het plan klaar is, toetsen B&W het aan de voorwaarden. Hierna bepaalt het college eerst of er een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit of er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart voor de groepswoningen.

Informatiebijeenkomst op 7 maart
De gemeente houdt op woensdag 7 maart een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in het voormalig gemeentehuis. Het programma start om 19.15 uur en duurt tot 21.00 uur. De deur is om 19.00 uur open. Tijdens de avond licht de gemeente toe aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. Daarnaast vertelt de exploitant over zijn idee.
Hierna kunnen bezoekers vragen stellen en reageren op het idee van de exploitant van het voormalige gemeentehuis.


Meer berichten over: