Nieuwe Ombudsvrouw en man Tynaarlo benoemd

Geplaatst op: dinsdag 30 januari 2018

Op 23 januari heeft de gemeenteraad de heer Van Vliet voor de komende zes jaar benoemd tot Ombudsman van de gemeente Tynaarlo. Mevrouw Wiersma ging hem voor, zij is in december voor eenzelfde periode benoemd tot Ombudsvrouw. Samen vormen zij de gemeentelijke Ombudsvoorziening. Hier kunnen inwoners die niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht door de gemeente aankloppen.
Voor haar benoeming was mevrouw Wiersma al plaatsvervangend Ombudsvrouw in Tynaarlo. Op basis van haar ervaring vertelt zij waarom het zo belangrijk is dat een inwoner die zich onheus behandelt voelt een klacht kan indienen bij een onafhankelijk persoon: “Vanuit een onafhankelijke positie kan je de klacht open en eerlijk behandelen. Daar waar mogelijk brengen wij een gesprek op gang om de kwestie in goed overleg op te lossen.” De heer Van Vliet benadrukt het belang hiervan: “Het herstel van vertrouwen en het normaliseren van de relatie tussen de inwoner en de gemeente is voor beiden van wezenlijk belang. Daar proberen wij in deze functie ons steentje aan bij te dragen.”
Vijf vragen over de gemeentelijke Ombudsvoorziening

1. Waarvoor is de Ombudsvoorziening?
De Ombudsvoorziening is er voor inwoners die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht tegen de gemeente. Ook wanneer de gemeente niet binnen zes weken op de klacht reageert, kunnen inwoners hier terecht.

2. Hoe dien ik een verzoek in?
Dat moet schriftelijk, en kan pas nadat de interne klachtenprocedure is afgerond. Naast de klacht, is het van belang om ook informatie aan te leveren over hoe de gemeente hiermee is omgegaan. Inwoners kunnen hun verzoek mailen naar ombudsvoorziening@tynaarlo.nl of opsturen naar Ombudsvoorziening Tynaarlo, Antwoordnummer 10704, 9480 VB Vries (postzegel niet nodig).

3. Kan ik ook eerst even overleggen?
Ja. De Ombudsvoorziening heeft hiervoor een spreekuur ingesteld. Iedere tweede maandag van de maand van 09.30 tot 10.30 uur in het gemeentehuis in Vries. Aanmelden kan telefonisch tot en met donderdag voorafgaand aan het spreekuur via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0592-266 662.

4. Wat doet de Ombudsvoorziening met mijn verzoek?
De Ombudsvoorziening onderzoekt de klacht en kan, als dat nodig is, een hoorzitting houden. Dat houdt in dat zij in gesprek gaat met de indiener van de klacht en degene waarover geklaagd is. Binnen 10 weken na ontvangst van de klacht brengt de Ombudsvoorziening een rapport uit met haar bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen. Dit rapport verzend zij naar de indiener, degene over wie is geklaagd en het college van burgemeester en wethouders.

5. Kan ik ook nog bij de Nationale Ombudsman terecht?
Niet met klachten over de gemeente Tynaarlo. Omdat de gemeente een eigen onafhankelijke Ombudsvoorziening heeft ingesteld.


Meer berichten over: