Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ter inzage

Geplaatst op: donderdag 26 september 2013

De gemeente heeft taken op het gebied van publieke gezondheidszorg: jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg, rampenbestrijding, algemene infectieziektenbestrijding en de aanpak van bijvoorbeeld alcohol, roken, overgewicht, depressie en diabetes. De minister stelt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid en een landelijk programma voor uitvoering van onderzoek vast op het gebied van de publieke gezondheid. De gemeenteraad stelt vervolgens een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. Hierbij wordt een inspraakprocedure in acht genomen.


Meer berichten over: