Oproep personen

Geplaatst op: woensdag 18 januari 2017
Uit onderzoek blijkt dat Luciano Lorenzo Junior Hu-A-Sang (17-01-1993) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.
Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland.
Luciano Lorenzo Junior Hu-A-Sang wordt verzocht binnen vier weken na deze publicatie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.
Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd *** of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).

Meer berichten over: