Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 23 mei 2017

Uit onderzoek blijkt dat A. van der Velde (07-04-1995) en A.H. Graauw (20-06-1992) waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven:

Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat A. van der Velde en A.H. Graauw vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland.
A van der Velde en A.H. Graauw worden verzocht voor 15 juni aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kunnen zij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).