Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 27 juni 2017

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam: A. van der Sluis
Geboortedatum: 17-09-1970

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland.
Deze persoon wordt verzocht voor 18 juli 2017 aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).


Meer berichten over: