Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 22 augustus 2017

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam: Dhr. P.J. van den Broek
Geboortedatum: 24-09-1997

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven heeft de gemeente de in de BRP opgenomen persoonslijst opgeschort, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf 20-07-2017 niet meer ingeschreven staat als ingezetenen in Nederland.
Deze persoon wordt verzocht binnen vier weken na deze publicatie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).

 


Meer berichten over: