Oproep Personen

Geplaatst op: vrijdag 23 oktober 2015

Het blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij in de basisregistratie personen staat ingeschreven. Zijn persoonslijst wordt daarom opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat hij formeel niet meer in Nederland woont.
Het gaat om B.B. Mulder, geboren op 24 september 1947.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Meer informatie: team KCC & Beheer Basisregistraties, telefoonnummer: 0592-266662.


Meer berichten over: