Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 14 juni 2016
Uit onderzoek blijkt dat G. Eleveld (geboren 15-07-1977) en F. Turus (geboren 09-08-1973) niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven worden de in de BRP opgenomen persoonslijsten opgeschort, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat zij niet meer ingeschreven staan als ingezetene in Nederland.
Deze personen kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).

Meer berichten over: