Oproep personen

Geplaatst op: dinsdag 8 november 2016
Uit onderzoek blijkt dat C. Tang (26-07-1988) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.
Omdat deze persoon geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij/zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland.
C. Tang wordt verzocht binnen vier weken na deze publicatie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt het voornemen uitgevoerd. Daarna kan hij/zij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer berichten over: