Oproep personen

Geplaatst op: woensdag 23 september 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat is gebleken dat onderstaande personen niet meer op het adres wonen waar zij in de basisregistratie personen staan ingeschreven.
Daarom worden hun persoonslijsten opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend of  vertrek naar het land waar zij naar toe gegaan zijn. Dit betekent dat zij formeel niet meer in Nederland wonen. Het gaat om de volgende personen:

M.M. Alshorbaji, geboren 1 mei 1988;
M.E.C. Van den Berghe, geboren 25 juni 1988;
L.T. Loohuizen, geboren 10 september 1958;
M. Mannowetz, geboren 1 maart 1984;
H. van de Ruit, geboren 27 september 1973.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Meer informatie: team KCC & Beheer Basisregistraties, telefoonnummer: 0592-266662.


Meer berichten over: