Oproep uit de Basisregistraties gemeente

Geplaatst op: dinsdag 24 november 2015

‘Oproep personen’

Het blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij in de basisregistratie personen staat ingeschreven. Zijn persoonslijst wordt daarom opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat hij formeel niet meer in Nederland woont.
Het gaat om:
G. Ritsema    geboren 22-05-1964

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Meer informatie: team KCC & Beheer Basisregistraties, telefoonnummer: 0592-266662


Meer berichten over: