Positief advies van Staten over zendtijdtoewijzing RTV Drenthe

Geplaatst op: donderdag 18 april 2013

De zendtijdtoewijzing aan RTV Drenthe zal worden gecontinueerd, zo bleek tijdens de Statenvergadering van 17 april. Provinciale Staten hebben een positief advies afgegeven aan het Commissariaat voor de Media over de zendtijdtoewijzing aan RTV Drenthe.

Recentralisatie van regionale omroepen
In principe wordt een zendtijdtoewijzing afgegeven voor een periode van vijf jaar. Echter, in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is aangegeven dat de regionale omroepen vanaf 1 januari 2014 moeten worden aangestuurd en gefinancierd vanuit het Rijk (recentralisatie). Dit zal betekenen dat de provincie in deze situatie geen taak meer heeft voor wat betreft RTV Drenthe. Met het oog op deze rijksontwikkeling stemmen de Staten in met de zendtijdtoewijzing en de bijbehorende bekostiging tót het moment dat het Rijk de zorgplicht voor de regionale omroepen overneemt van de provincies.

Ondertitelen
In de commissievergadering Cultuur & Economie van 3 april jl. was het al dan niet ondertitelen van programma’s van RTV Drenthe punt van discussie. Het merendeel van de commissie was van mening dat de televisieprogramma’s van RTV Drenthe weer ondertiteld moeten worden voor doven en slechthorenden. RTV Drenthe kreeg voorheen van de provincie € 65.000 euro voor het ondertitelen, maar door bezuinigingen viel dit bedrag weg.
Gedeputeerde Van de Boer meldt tijdens de Statenvergadering dat RTV Drenthe besloten heeft dat de ondertiteling voor de volgende programma’s terugkomt: nieuws, sport en Drents Diep.


Meer berichten over: