Praat mee over nieuwe visie op zorg en ondersteuning

Geplaatst op: dinsdag 19 november 2019

De gemeente Tynaarlo nodigt inwoners uit voor een inspraak- en werkbijeenkomst over de manier waarop zij de komende vier jaar gaat werken aan de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt.
Hoe de gemeente dit wil doen staat in de concept kadernota Sociaal Domein ‘De kunst van het samen leven’. Hierin is de input van inwoners en maatschappelijke organisaties meegenomen. Ook in het vervolgtraject wil de gemeente de input van inwoners meenemen.
De gemeente Tynaarlo wil een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige samenleving met gelukkige en gezonde inwoners. Voor de komende 4 jaren is er een nieuwe kadernotitie opgesteld voor het sociaal domein. In deze kadernota staat beschreven op welke manier de gemeente wil werken aan de hulp en ondersteuning aan haar inwoners voor de komende 4 jaren. En hoe we daarin gezamenlijk met inwoners en organisaties oplossingen zoeken voor vraagstukken zoals eenzaamheid, schulden, armoede en werkeloosheid.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst! Ontvangst is vanaf 19.30 uur
• Dinsdag 26 november van 19.45- 22.00 uur in het Brinkhotel Zuidlaren voor inwoners van Zuidlaren en omliggende dorpen;
• Woensdag 27 november van 19.45- 22.00 uur in het Ontmoetingshuis in Vries voor inwoners van Vries en omliggende dorpen;
• Donderdag 28 november van 19.45- 22.00 uur in restaurant ‘t Huys van Bunne voor inwoners van Eelde-Paterswolde en omliggende dorpen.
De concept kadernota ligt nu ter inzage. Tot woensdag 8 januari kunnen inwoners en belanghebbenden hun reactie geven. In het eerste kwartaal van 2020 besluit de gemeenteraad definitief over de concept kadernota.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan telefonisch via 0592-266737 en via de website van CMO STAMM (typ daarvoor in de zoekbalk ‘Tynaarlo’). Na aanmelden wordt de concept Kadernota Sociaal Domein toegestuurd. U kunt deze ook via de website vinden.

Vragen?
CMO STAMM organiseert de bijeenkomsten. Neem voor vragen contact op met Saskia Duursma. Dat kan per mail via s.duursma@cmostamm.nl, of telefonisch via 06 – 124 139 41.

Hoe nu verder?
Als vervolg op deze kadernota stellen we in 2020 een gebiedsgerichte uitvoeringsagenda op waarin speerpunten, gezamenlijke opgaven, gewenste aanpak en financiering worden bepaald die zijn afgestemd op behoefte en wensen van het gebied. Hier vertellen we meer over tijdens de bijeenkomst. We horen ook graag uw mening.


Meer berichten over: