Prov. Staten unaniem over faciliteren breedbandinitiatieven

Geplaatst op: woensdag 16 april 2014

Alle Statenfracties in de provincie zijn het erover eens dat een goede digitale infrastructuur van essentieel belang is voor een vitaal platteland. Breedband wordt gezien als randvoorwaarde voor concurrentie- en innovatievermogen van o.a. recreatieondernemers en agrariërs. Op initiatief van de Staten hebben Gedeputeerde Staten (GS) een ‘breedbandaanpak’ geformuleerd. Onderdeel hiervan is dat 250.000 euro beschikbaar gesteld wordt om breedbandinitiatieven in Drenthe te ondersteunen. In de vergadering van 16 april stemden de Staten unaniem in met het Plan van aanpak Breedband Drenthe.
Terugkerend onderwerp

Het is niet de eerste keer dat het onderwerp ‘breedband’ in de Staten besproken is. Zo hebben Statenleden zich al eerder tijdens een Statenontmoeting laten informeren over de wensen en de mogelijkheden – zowel op organisatorisch als financieel gebied – om breedband op het platteland te realiseren. Daarnaast is een extern onderzoek uitgevoerd en is een kwartiermaker ingesteld die gesproken heeft met o.a. bewonersinitiatieven, marktpartijen en overheden. Op basis van deze gesprekken en eerder opgedane kennis is het Plan van aanpak Breedband Drenthe door GS opgesteld.

Faciliterende rol
In het Plan van aanpak wordt uitgegaan van een faciliterende rol voor de provincie. Initiatieven worden uitgenodigd om samen actief aan de slag te gaan: zowel online (www.verbinddrenthe.nl) als offline (kennisbijeenkomsten). Hierbij kunnen vragen beantwoord worden als: ‘Hoe richt ik een coöperatie op?’ en ‘Hoe richt ik het beheer en exploitatie van een netwerk in?’ Voor een in te stellen uitvoeringsregeling hebben de Staten 250.000 euro ter beschikking gesteld om initiatieven te ondersteunen. Het geld wordt nadrukkelijk niet ingezet voor fysieke investeringen in breedbandnetwerken.


Meer berichten over: