Prov. Staten vóór vitaal en digitaal Drents platteland

Geplaatst op: donderdag 18 april 2013

In de Statenvergadering van 17 april is de kadernotitie Vitaal Platteland met meerderheid van stemmen aangenomen. De Statenfractie van de PVV stemde tegen de kadernotitie. Uitgangspunt voor de notitie was de motie ‘Sociaaleconomische revitalisering van het Drentse platteland’, die in 2010 door Provinciale Staten is aangenomen. Destijds is hiervoor 25 miljoen euro gereserveerd.
Motie Breedband
Naar aanleiding van de kadernotitie Vitaal Platteland hebben de Statenfracties van de VVD, CDA, CU en D66 de motie Breedband ingediend. In de motie wordt geconstateerd dat momenteel grote delen van het platteland verstoken blijven van een goede digitale ontsluiting. Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om onderzoek te doen naar snel internet in het buitengebied en naar de rol van de provincie hierbij. De motie Breedband werd door een meerderheid in de Staten gesteund.
Kaderstellende rol van de Staten
In de afgelopen periode hebben de Staten zich op verschillende manieren bezig gehouden met het onderwerp Vitaal platteland. Zo heeft een burgerpeiling plaatsgevonden, waarbij vragen gesteld zijn over aspecten die samenhangen met vitaal platteland, zoals de aan-/afwezigheid van voorzieningen en krimp. Hiernaast heeft in 2012 een Statenontmoeting en een Statendebat plaatsgevonden.
Meer over dit bericht op de site van Provinciale Staten


Meer berichten over: