Provinciale plus op Drentse popcultuur

Geplaatst op: vrijdag 11 mei 2018

Creatieve en zakelijke coaching, een voucherregeling voor podia en jonge talenten, en een pilot culturele mobiliteit voor het vmbo. Het is een greep uit de stimuleringsmaatregelen die de provincie in 2018-2021 inzet om de popcultuur in Drenthe een extra impuls te geven. Er is 100.000 euro beschikbaar voor deze provinciale plus op de inspanningen die al met gemeenten, theaters en popinstellingen worden gedaan.

Gedeputeerde Cees Bijl wil dat talentvolle Drentse jeugd van 12 jaar en ouder gemakkelijker kan doorgroeien: “De overgang van een sterke basis naar de professionele top kunnen we in Drenthe beter ontwikkelen. Met coaching, doorverwijzing naar de juiste personen en met mogelijkheden om op te treden. Waar gemeenten en culturele instellingen werken aan podia, educatie en netwerken, kan de provincie helpen bij het aanjagen van projecten om talent te ontwikkelen.”

In de Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021 worden in totaal negen activiteiten benoemd. Een voorbeeld is het Mobiel Productielab Drenthe, met ruimte voor coaching, experimenten/cross-overs met andere repertoires en samenwerking met bekende artiesten. Gescout talent kan via het ontwikkelprogramma Hit the North een podium krijgen op aansprekende festivals als Eurosonic Noorderslag. Podia die Drentse pop en jeugdige talenten programmeren, kunnen aanspraak maken op de voucherregeling. Met de pilot Culturele Mobiliteit worden leerlingen uit de klassen 1 en 2 van het vmbo op deze bepalende leeftijd in aanraking gebracht met culturele activiteiten.

De aanpak is samen met cultuurbeleidsmakers, instellingen en talenten gemaakt. Zo organiseerde de provincie in januari een Popcafé in VanSlag in Borger. Daaruit bleek dat in het veld behoefte is aan een lokale aanpak op maat, het stimuleren van initiatieven van onderop en creatieve plaatsen om elkaar te ontmoeten en op treden.


Meer berichten over: