Provincie Drenthe start overleg over maatregelenpakket wolf

Geplaatst op: donderdag 19 april 2018

De wolf is terug in Drenthe. Dat heeft BIJ12 laten weten op basis van DNA- uitslag bij een aantal doodgebeten schapen. De provincie Drenthe houdt al geruime tijd rekening met de komst van de wolf. Op zeer korte termijn roept de provincie betrokken partijen, waaronder LTO Noord, schapenhouders en natuurbeschermende organisaties, bij elkaar over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe.

Snelle schadeafhandeling
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het is duidelijk dat de wolf terug is in Drenthe. We weten niet of de wolf zich ook daadwerkelijk gaat vestigen in Drenthe. Om met alle scenario’s rekening te houden is het goed met elkaar in gesprek te gaan over wat ons en partners te doen staat. De wolf is een beschermde diersoort en tegelijkertijd is er zorg bij schapenhouders over de schade. Een maatregelenpakket gaat wat ons betreft dan ook over beschermen en het voorkomen van schade. Ik wil ook in gesprek met BIJ12/Faunafonds om te kijken wat we kunnen doen om nog snellere schadeafhandeling te bevorderen.”

Over de DNA-uitslag
Edwin Schras, woordvoerder van BIJ12: “Op basis van het DNA-onderzoek van deze negen gevallen in Drenthe kunnen we concluderen dat er in alle gevallen sprake is van een wolf. Uit het onderzoek blijkt tevens dat het gaat om in elk geval twee verschillende wolven. De provincie heeft opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de herkomst van de dieren. De betrokken schapenhouders krijgen via BIJ12/Faunafonds een tegemoetkoming in de schade.”


Meer berichten over: