Provincie eigenaar gebouwen voormalig Rijksluchtvaartschool

Geplaatst op: donderdag 28 april 2016

Nieuwe bestemming voor leegstaand monument.
De provincie Drenthe is sinds kort eigenaar van de gebouwen waarin de voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde was gevestigd. De Rijksluchtvaartschool is een beschermd Provinciaal Monument. Behoud en herbestemming van dit monument creëert werkgelegenheid en biedt kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven.

Er is haast geboden met het bouwkundig klaarmaken van het complex. Per 1 juli wordt het complex tijdelijk gebruikt voor de Kunst Biënnale – Into Nature die dit jaar voor het eerst in Drenthe wordt gehouden. Daarna biedt de herbestemming economische mogelijkheden voor bestaande of nieuw te creëren bedrijven, denk aan de creatieve industrie. De restauratie en renovatie van het complex biedt een tijdelijke impuls aan de bouw en installatiesector. Het werk wordt mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden. BOEI, ontwikkelmaatschappij in restauratie en herbestemming, voert in opdracht van de provincie de herbestemmingsopgave in het licht van de gebiedsopgave Groningen Airport Eelde (GAE) uit.

Nieuwe invulling van leegstaand gebouwd cultureel erfgoed is hard nodig. Hiervoor zijn economische dragers nodig die, naast behoud en doorontwikkeling van dit erfgoed, gunstige effecten hebben op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, werkgelegenheid en grond- en vastgoedwaarde. De herbestemming van de voormalige Rijksluchtvaartschool is dan ook een mooi voorbeeld hoe de provincie inhoud geeft aan haar collegeprogramma “Dynamisch Drenthe”.


Meer berichten over: