Provincie gaat ruim 25 miljoen extra investeren

Geplaatst op: vrijdag 5 mei 2017

College presenteert Voorjaarsnota:

Ruim 25 miljoen extra investeren in Drenthe

Het college van gedeputeerde staten wil de positieve beweging die de economie heeft ingezet een extra stimulans geven. In de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota stelt het college daarom voor om de Investeringsagenda nog eens uit te breiden met een bedrag van 25,5 miljoen euro.

Investeringsagenda
Met de toevoeging van 25,5 miljoen euro komt het totale bedrag van de Investeringsagenda op 95 miljoen euro. De nieuwe onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn:
• Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (6,5 miljoen euro voor het upgraden
van vakantieparken)
• Impuls volkshuisvesting (2 miljoen euro voor lokale volkshuisvesting)
• Drentse Energie Organisatie (1 miljoen euro extra storting in de Risicoreserve revolverend financieren. Hierdoor kan DEO een lening ontvangen van 10 miljoen euro om te investeren in een energieneutraal Drenthe)
• Herstructureringsfonds (4 miljoen euro voor positieve ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit)
• Toekomstgerichte landbouw (bijna 5 miljoen euro)
Ook wil het college extra geld uittrekken voor onder meer exportbevordering (ruim500.000 euro) en een scholingsfonds voor innovatieve onderwijsconcepten (800.000 euro).

Maximaal resultaat voor inwoners en ondernemers
Cees Bijl, gedeputeerde Financiën: “Het is prettig om halverwege deze collegeperiode te constateren dat we op koers liggen. We zien ook dat er nog veel uitdagingen zijn. We willen op volle kracht vooruit, meer lef tonen. Aan de andere kant zoeken we een goede balans tussen nu investeren en een appeltje voor de dorst voor later. Met instrumenten als het binnenstadsfonds, het herstructureringsfonds, en de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk dagen we partners uit om ieder vanuit zijn eigen rol extra te investeren in de kwaliteiten van wonen en werken in onze provincie. Dat past goed bij onze bestuursstijl. We kijken terug op mooie resultaten, maar we hebben ook tegenslagen gehad. Zoals bij het afboeken op het sensorcluster.
Hoewel twee keer van samenstelling veranderd, blijf ons college als team staan voor de Drentse samenleving.”

Motorrijtuigenbelasting
Het college stelt voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting de komende twee jaren te bevriezen en dus ook af te zien van indexering. Dat resulteert in een lagere opbrengst.

Kritisch
Het college kijk ook naar zichzelf en constateert bijvoorbeeld dat voorwaarden en lange procedures soms goede initiatieven kunnen afremmen. Dat moet beter, aldus het college.

Er is ook de komende jaren nog veel werk te verrichten voor Drenthe. Ondanks het lichte economische herstel, blijft de werkgelegenheidsopgave in Drenthe relatief groot. De provincie Drenthe staat financieel minder onder druk dan voorheen, waardoor het college verder kan met investeren in een samenwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe. Zelfs met de nieuwe plannen heeft de provincie op de lange termijn nog steeds voldoende financiële ruimte.
Behandeling in Provinciale Staten
In de voorjaarsnota geeft het college aan welke plannen ze voor ogen heeft voor volgend jaar. Op 24 mei wordt de voorjaarsnota behandeld in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 31 mei in de provinciale staten vergadering.


Meer berichten over: