Provincie investeert 33 miljoen in verkeer en vervoer

Geplaatst op: dinsdag 27 november 2018

Samen met Drentse gemeenten levert de provincie een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een volledig verkeersveilig en bereikbaar Drenthe. Vanuit de brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer investeert Gedeputeerde Staten 33 miljoen euro in de exploitatie van het openbaar vervoer in Drenthe, het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid en de verbetering van wegen en fietspaden.

De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend. Het gaat hierbij om de herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten.
Gedeputeerde Henk Brink: ”Een deel van dit bedrag is bedoeld voor de jaarlijkse bijdrage aan het openbaar vervoer. Daarnaast gaat een substantieel deel naar ongeveer 30 projecten die bijdragen aan het veiliger en beter bereikbaar maken van onze provincie.”

Voorbeelden van toegekende projecten zijn het verbeteren van de fietsverbinding Amen-Grolloo, een gedeelte van de Fietssnelweg Assen-Groningen, voor een zuidelijke ontsluitingsweg bij Coevorden, de realisatie van een rotonde bij ‘t Haagje in Hoogeveen en de realisatie van een fietspad bij Drijber.
Daarnaast wordt verkeersveilig gedrag gestimuleerd door educatie, training,
voorlichting en campagnes met de ambitie ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers’.

Verdeling van de gelden
Van de 33 miljoen gaat ruim 24 miljoen naar het OV (exploitatie van het openbaar busvervoer en de spoorlijn Zwolle – Emmen), 7,5 miljoen naar infrastructurele projecten en 1 miljoen naar het Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid. De bijdragen voor het OV en het programma Gedragsbeïnvloeding zijn gereserveerd in de begroting. Projectaanvragen infrastructuur hoger dan 150.000 euro worden eerst aan Provinciale Staten voorgelegd.


Meer berichten over: