Reactie van burgemeester over toekomst GAE

Geplaatst op: woensdag 21 december 2016

Burgemeester Marcel Thijsen is portefeuillehouder voor wat betreft Groningen Airport Eelde (GAE). Vanuit zijn rol heeft hij behoefte om duidelijkheid te geven over het standpunt vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de toekomst van het vliegveld en het aandeel vanuit onze gemeente. Daarvoor heeft hij onderstaand statement geschreven.
“Als aandeelhouder van de luchthaven heeft het college van B&W aan de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de voorgenomen keuze voor het scenario Toegangspoort van het Noorden. We hebben hun reactie aangehoord. En ik moet de berichtgeving nuanceren dat de gemeenteraad niet zou willen investeren. De raad heeft zich nu nog voor geen enkel scenario uitgesproken. Maar een meerderheid in de gemeenteraad is wel voor óf het scenario Vakantievluchten óf Toegangspoort van het Noorden.

Waar men echter mee worstelt is de financiering van de investering die hoort bij het scenario Toegangspoort van het Noorden. Men wil op voorhand het risico niet lopen om als gemeente voor alle kosten op te draaien. Zij willen dat het draagvlak onder het noordelijk bedrijfsleven zich niet alleen uit in mondelinge steun, maar ook in een financiële toezegging. Daarnaast vindt men dat meer noordelijke gemeenten en ook de provincie Friesland mee zouden moeten investeren, als de luchthaven zo belangrijk is voor de economie van Noord-Nederland.

Een meerderheid van de aandeelhouders van GAE heeft inmiddels al wél ingestemd met het scenario Toegangspoort van het Noorden. Die weg werken we ook verder uit. Maar wij weten in Tynaarlo wat ons te doen staat: we moeten samen met de andere aandeelhouders op pad voor een goed verhaal omtrent de externe financiering. Zodat we uiteindelijk bij de Voorjaarsnota 2017 een financieringsvoorstel kunnen voorleggen dat gedragen wordt door de gemeenteraad.”


Meer berichten over: