Regels Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Geplaatst op: woensdag 23 september 2015

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo heeft nadere regels vastgelegd voor de zogeheten kostendelersnorm en de inkeerregeling.

Bij de kostendelersnorm gaat het om verlaging van de bijstand wanneer een bijstandsgerechtigde met iemand anders samen woont en dus woonkosten deelt, tenzij er sprake is van commerciële verhuur (bijvoorbeeld kamerverhuur). Voor meer informatie hierover zie http://www.werkpleinbaanzicht.nl/mijn-inkomen/uitkeringen/bijstandsuitkering/commerciele-huurovereenkomst.

Ook als iemand zijn arbeidsverplichtingen niet nakomt, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om de bijstand te verlagen. Het college kan deze maatregel herzien als uit de houding en het gedrag van de betrokkene ondubbelzinnig is gebleken dat hij de verplichtingen wel nakomt. Ook hiervoor stelt het bestuur van de ISD beleidsregels voor.

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert komende vrijdagochtend (25 september) in het openbaar over: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD AAT-gemeenten
Locatie: Werkplein Baanzicht, Stationsstraat 30-32, Assen. Tijdstip: 10.00 uur. De vergadering is openbaar. De vergaderstukken kunt u inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Vries.

Beperkte bereikbaarheid parkeerplaats Werkplein Baanzicht
In verband met werkzaamheden aan de Stationsstraat in Assen is Werkplein Baanzicht
vanaf maandag 28 september t/m donderdag 15 november 2015 alleen bereikbaar vanaf het station.

De rest van de Stationsstraat is afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats van Werkplein Baanzicht blijft toegankelijk.


Meer berichten over: