Samenwerking na conferentie Energie zonder grenzen

Geplaatst op: woensdag 1 februari 2017

Vrijdag 20 januari ondertekenden de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en Overijssel samen met Niedersachsen (D) een intentieverklaring om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzame energie te versterken. Dit gebeurde tijdens de Conferentie Energie zonder Grenzen, waar de opgave om nieuwe energiesystemen te verkennen en te implementeren centraal stond.

Tijdens de conferentie werden door zo’n 140 deelnemers verschillende lopende initiatieven en projecten uit de noordelijke grensregio besproken en werd gekeken waar de regio’s elkaar verder kunnen versterken.

Heel Europa staat voor de opgave een transitie naar een duurzamere energievoorziening te realiseren. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio’s is daarbij essentieel. De Noordelijke provincies en Niedersachsen willen de samenwerking tussen alle betrokken partijen nog verder versterken en technologische, juridische en financiële barrières aanpakken en op de agenda zetten van Den Haag, Berlijn en Brussel. Door de nauwe grensoverschrijdende samenwerking, is de Noordelijke grensregio koploper een voorbeeld voor de Europese Energie Unie. Om deze reden bracht in mei 2015 Eurocommissaris Sefcovic een bezoek aan Niedersachsen en Noord-Nederland.

Drie sprekers gaven de aftrap voor de conferentie.Lex Hartman van TenneT, Kathrin Glastra van de Heinrich Böll Stiftung European Union en Bart Stoffer van DNV-GL benaderen het thema vanuit diverse invalshoeken.In drie workshops werd vervolgens dieper ingezoomd op al lopende initiatieven en projecten.

Zo werd onder andere het initiatief ‘Smart Energy Region Emmen-Haren(Ems)’ gepresenteerd, waarmee wordt beoogd het elektriciteitsnetwerk tussen beide gemeenten te verbinden om zodoende tot één grensoverschrijdende energiemarkt te komen.” Nuon presenteerde plannen voor een ‘superbatterij’ in de Eemshaven, waarmee grootschalige opslag van duurzame energie mogelijk wordt. Ook werd het grensoverschrijdende project ‘Power-2-Flex’ besproken. Binnen dit project wordt door Nederlandse én Duitse partners juist geëxperimenteerd met kleinschalige vormen van opslag van duurzame energie.

Tijdens de workshops was er ook aandacht voor de ‘menselijke factor’. Zo richt de gemeente Assen zich binnen het project eIntelligence op sociale innovatie met als doel een verandering te creëren in het energieverbruik en zo energie-armoede tegen te gaan.

De deelnemers hebben in de workshops nieuwe mogelijkheden voor samenwerking verkend, die in de komende jaren uitvoering kunnen geven aan de intentieverklaring. Bundeling van kennis, kapitaal en omvang levert meer slagkracht op dan de partijen afzonderlijk hebben. Deze samenwerking tussen regio’s kan de omvorming van het energiesysteem bevorderen en de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.


Meer berichten over: