Schade aardbevingen Zuidlaren 100% vergoed

Geplaatst op: dinsdag 17 april 2018

Alle aardbevingsschade in Zuidlaren tot een bedrag van 25.000 euro wordt volledig vergoed. Dat hebben het ministerie van Economische Zaken en de NAM in hun overleg met de provincie en de gemeenten toegezegd. Hogere schadebedragen (enkele gevallen) gaan naar een onafhankelijke arbiter.

Acht vragen en antwoorden over de schadeafhandeling.

Vraag 1: Maar er zijn toch allerlei onderzoeken uitgevoerd naar de vraag of de schade ook wel echt door de aardbeving komt?
Dat klopt, maar die onderzoeken worden aan de kant geschoven. Reden: er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid ervan, omdat ze in opdracht van de NAM zijn uitgevoerd. Bovendien trekken de onderzoeken rare grenzen tussen gebieden die wel en gebieden die geen aardbevingsschade zouden hebben.

Vraag 2: Waarom geen nieuwe, onafhankelijke onderzoeken?
Nieuwe onderzoeken zouden weer tijd en veel geld kosten en de gedupeerden nog langer in onzekerheid laten.

Vraag 3: Nu krijgen sommige mensen misschien een vergoeding van de NAM terwijl de aardbeving geen oorzaak was van de schade.
Minister Wiebes en de Nam vinden dat minder erg dan de onzekerheid langer laten bestaan. Bovendien geldt deze regeling ook al in Groningen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Vraag 4: Over hoeveel schades gaat het in onze provincie eigenlijk?
Ruim vijfhonderd in met name de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen.

Vraag 5: In Groningen krijgen gedupeerden een toelage van vierduizend euro voor verbetering van de woning met bijvoorbeeld zonnepanelen. Geldt die ook voor Drenthe?
Gedupeerden krijgen in Drenthe een toelage van 25% over het schadebedrag tot een maximum van 4.000 euro.

Vraag 6: Geldt deze regeling ook voor toekomstige schade?
Nee, daarvoor komt een nieuwe regeling (protocol); het streven is voor het hele land. We krijgen in Drenthe in ieder geval vóór juli een nieuwe regeling.

Vraag 7: Aan wie hebben we deze ruimhartige regeling te danken?
Volgens burgemeester Marcel Thijsen aan veel personen: “Aan de landelijke publieke opinie, media en politici, die langzaamaan genoeg hebben gekregen van het door de aardbevingen aangericht leed en de manier waarop met name de NAM en de rijksoverheid daarmee om zijn gegaan.”
“Maar die publieke opinie is wel wakker geschud door actievoeders uit Groningen en Drenthe en provinciale en lokale bestuurders. Ik wil zeker ook minister Wiebes noemen, die een positieve invloed heeft gehad.”

Vraag 8: Beginnen we nu weer met een schone lei?
Wat burgemeester Thijsen betreft wel: “Er is nog alle reden om boos te zijn op hoe de NAM en het ministerie hebben geopereerd, dat begrijp ik heel goed. Maar het is ook voor onszelf het beste dat achter ons te laten. Dat kan nu. Dit neemt uiteraard niet weg dat we ons als provinciale en gemeentebesturen blijven inzetten voor een goede afhandeling van toekomstige schade.”

Alle gedupeerden ontvangen vóór 1 juli bericht van de NAM.

Marcel Thijsen, burgemeester Tynaarlo


Meer berichten over: