Schone lucht: Jij bent aan zet!

Geplaatst op: woensdag 11 september 2013

Van 16 tot en met 22 september vindt de Europese Week voor de mobiliteit plaats. Het is inmiddels traditie dat Tynaarlo hieraan deelneemt met een lokaal programma. Het doel van de week is het stimuleren van duurzame mobiliteit, zoals fietsen, wandelen en het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen of alternatief vervoer. Het thema dit jaar is ‘Schone Lucht: jij bent aan zet!’ Het focust de aandacht op de individuele keuzes die mensen (kunnen) maken tussen de verschillende vervoersmiddelen die er zijn. Dit jaar zullen weer verschillende activiteiten worden georganiseerd voor een breed publiek: onder andere een klimaatfietstocht (voor kinderen en hun (groot- cq ouders) en de service Band op Spanning.

Fietspaden
Mobiliteit is belangrijk. Mensen verplaatsen zich voor woon-werkverkeer, voor zorg, school, hob- by’s, vrije tijd etc. Tynaarlo investeert, samen met de regio Groningen – Assen in bereikbaarheid van de steden en dorpen. De fiets is in de groene gemeente Tynaarlo een goed alternatief voor autoverkeer. Er ligt een uitgebreid fietspadennet en de woon/werkverkeerroutes naar de grote steden zijn nu optimaal ingericht. Het gebruik van de fiets om naar school te gaan, bevordert bovendien de verkeersveiligheid om de scholen.

Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Ook vestigen we de aandacht op de elektrische oplaadpunten in Tynaarlo. In de drie hoofdker- nen Eelde, Vries en Zuidlaren en op de luchthaven Eelde staan sinds een aantal jaren oplaad- punten voor elektrische auto’s. Deze worden goed gebruikt. Elektrisch rijden zorgt voor minder geluidsoverlast, afname CO2 –emissie en verbetert de luchtkwaliteit.

Band op Spanning
Op vrijdag 20 september wordt de spanning op autobanden gratis gecontroleerd bij Groningen Airport Eelde (Machlaan 14a, Eelde-Paterswolde). Stichting de Groene Garage controleert de bandenspanning van auto’s en vult deze zo nodig bij. Met banden op de juiste spanning wordt het milieu gespaard en de verkeersveiligheid vergroot. Dit levert per auto per jaar een kostenbesparing op van circa 25 tot 150 euro. Winst voor het milieu, de verkeersveiligheid en de portemonnee! De service is bedoeld voor passagiers van de luchthaven die hun auto parkeren, maar ook voor halers/brengers van passagiers of andere belangstellenden.

Klimaatfietstocht
In de week van de mobiliteit presenteert de gemeente Tynaarlo de tweede editie van de Klimaat- fietstocht: een fietstocht voor Vries. De tocht is bedoeld voor leerlingen van basisscholen (en andere belangstellenden) om zo aandacht te vragen voor fietsen en duurzame initiatieven. De tocht leidt door en om Vries. Kinderen maken kennis met een zonnecollector, een biovergistingsinstallatie, waterberging en de wereldwinkel. Ook is er aandacht voor de variëteit in flora en fauna (biodiversiteit) en sedumdaken. Het zijn allemaal onderdelen die iets laten zien van het gemeentelijke klimaatbeleid.
De fietstocht is een samenwerking tussen de gemeente Tynaarlo en IVN Consulentschap Drenthe. De tocht wordt ook aangeboden in het scholennetwerk voor natuur en milieueducatie.


Meer berichten over: