Staatssecretaris Sharon Dijksma zet stuw De Onlanden in werking

Geplaatst op: maandag 23 juni 2014

Afronding inrichting natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economisch Zaken heeft vandaag de stuw bij Roderwolde in werking gezet, die er voor gaat zorgen dat het gebied De Onlanden haar functie als waterbergingsgebied kan vervullen. De staatssecretaris deed dat samen met gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe, dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest Carla Alma en voorzitter van de Bestuurscommissie Peize Hendrik Oosterveld.

Sharon Dijksma toonde tijdens het bezoek haar blijk van waardering voor het resultaat: “Bijzonder om te zien hoe snel de natuur zich hier ontwikkelt en tegelijkertijd er voor zorgt dat mensen tot in Groningen droge voeten houden. De Onlanden is een prachtig gebied voor mensen om te bezoeken en een goed voorbeeld van hoe natuurontwikkeling een stevige basis biedt voor verdere economische ontwikkeling.” Munniksma: “Ik ben trots dat dit grote project tot een goed einde is gebracht. Naast waterveiligheid zijn boeren naar betere gronden verplaatst,  is natuur versneld aangelegd en heeft de recreatie een impuls gekregen”. Alma bevestigt dit: “De waterberging heeft zich bovendien ruim twee jaar geleden al bewezen. Bij het hoog water is er toen succesvol gebruik van gemaakt”. Oosterveld vult aan: “Zonder de betrokkenheid van de omgeving hadden we dit niet gekund”.

In 1998 heeft de stad Groningen en omgeving te maken gehad met wateroverlast, waarbij het Groninger Museum onder water dreigde te lopen. Dit werd veroorzaakt door regenwater, dat vanuit Drenthe via Groningen naar de Waddenzee afstroomt. Het waterhuishoudkundig systeem in dit gebied was destijds niet in staat om deze grote hoeveelheden in korte tijd zonder wateroverlast te verwerken. Voor waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe was dit de aanleiding om te zoeken naar een mogelijkheid om bij overvloedige regenval het water tijdelijk te kunnen opslaan om het vervolgens vertraagd af te voeren en bij het gemaal Electra op de Waddenzee te lozen. Het resultaat hiervan is nu te zien in het gebied de Onlanden: een grootschalige waterberging in combinatie met natuur, in de kop van Drenthe bij Peize.

In 2008 is, na een relatief korte voorbereidingsperiode van 3 jaar, in het kader van de Herinrichting Peize gestart met de realisatie van de Onlanden. Een grootschalige landbouwstructuurverbetering voor 3500 ha landbouwgebied werd gecombineerd met de vorming van het 1700 ha grote moerasgebied met een goede recreatieve ontsluiting.
In het moerasgebied is de hele waterhuishouding zo ingericht dat het gebied in totaal 7 miljoen m3 water kan bergen. De nu door staatsecretaris Sharon Dijksma in werking gestelde stuw is het laatste grote werk in dit project, dat in september 2014 officieel wordt afgerond met een publieksdag.

Bij de foto:
vlnr, Staatssecretaris Sharon Dijksma, gedeputeerde Rein Munniksma, dagelijks bestuurslid Carla Alma van waterschap Noorderzijlvest en Hendrik Oosterveld, voorzitter van de Bestuurscommissie Peize bij de stuw.


Meer berichten over: