Stand van zaken kapwerkzaamheden Schelfhorst

Geplaatst op: vrijdag 16 februari 2018

Op vrijdag 9 februari 2018 liet de gemeente de kapwerkzaamheden op het terrein De Schelfhorst in Paterswolde stilleggen. Dit nadat signalen binnenkwamen dat kapwerkzaamheden plaatsvonden waarvoor een vergunning nodig zou zijn. Vanaf dat moment is de gemeente in overleg gegaan met de eigenaar om tot duidelijke afspraken te komen.
Het kappen van houtopstand is normaal gesproken vergunningvrij, behalve als het om grote oppervlakten (meer dan 200 vierkante meter) gaat. Daar is hier sprake van, en een vergunning is dan ook vereist. Houtopstand wil in dit geval zeggen: opslag van elzen, wilgen en berk. Voorafgaand aan de werkzaamheden is ter plaatse overleg geweest tussen gemeente en grondeigenaar. Door miscommunicatie meende de eigenaar te mogen beginnen met de werkzaamheden.
Houtopstand pas kappen na verlenen vergunning
De eigenaar van het terrein heeft nu vergunningen bij de provincie en de gemeente aangevraagd voor het kappen van de houtopstand op het terrein. Een deel van de percelen valt onder provinciale bevoegdheid en een deel onder die van de gemeente. Van de provincie heeft de eigenaar van de grond inmiddels toestemming gekregen om verder te gaan met de kap. De gemeente zal nu een besluit moeten nemen op de inmiddels voorgelegde aanvraag tot het kappen van de houtopstand.


Meer berichten over: