Start aanleg glasvezelnetwerk in de kop van Drenthe

Geplaatst op: vrijdag 20 november 2015

Met het plaatsen van de POP (Point of Presence), oftewel ‘buurtcentrale’ op het terrein van de Doefkamp in Roderwolde is de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Kop Breed definitief van start gegaan. De POP is op 19 november j.l. geplaatst. De officiële handeling is, onder grote belangstelling van de buurbewoners, afgevaardigde van de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe, Rabobank, aannemer en providers, verricht door Henk Jumelet, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De nieuwe directeur-bestuurder van stichting Breedbandplatform Drenthe, Erica van Lente, vond het geweldig dat dit coöperatief initiatief om glasvezel aan te leggen, nu daadwerkelijk als eerste is gestart.

De schoolkinderen van Roderwolde werden betrokken bij de plaatsing door een balspel te spelen dat aangaf hoe traag het huidige kopernetwerk is in tegenstelling tot het aan te leggen glasvezelnetwerk. Beide scholen uit het gebied, Het Palet Roderwolde en De Flint Nietap, kregen een tablet uitgereikt namens Dorpsbelangen Roderwolde e.o. en de coöperatie De Kop Breed.
Na afloop van de officiële handeling werd een toast uitgebracht in café het Rode Hert.

Met de plaatsing van deze buurtcentrale zal Roderwolde en omgeving als eerste buitengebied van Drenthe aangesloten worden op een hoogwaardig glasvezelnetwerk. Het netwerk is een particulier initiatief van de bewoners zelf, verenigd in de coöperatie “De  Kop Breed”.
Het bestuur van de coöperatie heeft de aannemer van Gelder Telecom B.V. de opdracht gegeven om het netwerk aan te leggen. Het streven is om eind mei 2016 het netwerk volledig in bedrijf te hebben.