Start inzameling plastic verpakkingsafval

Geplaatst op: vrijdag 26 april 2013

De gemeente Tynaarlo start met ingang van maandag 27 mei met de in- zameling van plastic verpakkingen. Het plastic wordt maandelijks huis- aan-huis ingezameld. Inwoners helpen zo niet alleen het milieu een hand- je maar besparen tevens ook op hun portemonnee. Het ophalen van plastic is gratis, en het scheelt gewicht in de grijze container. Hierdoor is de besparing per kilogram € 0,23. Met het apart inzamelen en recyclen van plastics wil de gemeente het grondstoffenverbruik terugdringen. Het scheiden van plastics is tevens een resultaat van het burgerparticipatietraject Deeljeafvalidee waarin burgers aan hebben gegeven plastics apart te willen inzamelen. Eind april stuurt de gemeente een uitgebreid informatiepakket over de plastic inzameling inclusief in- zamelingszakken voor de plastics.

Deeljeafvalidee.nl
Uit het burgerparticipatie-traject Deel je afvalidee behoorde het apart inzamelen van plastic ook bij de top 12 van ingebrachte ideeën. Voor de inzameling van plastics heeft het college gekozen voor inzameling in zakken. Op de website deeljeafvalidee.nl en via antwoordkaarten hebben meer dan 5500 burger hun meningen over afval aan de gemeente doorgegeven. De gemeente zet wederom de website www.deeljeafvalidee.nl in om de inwoner / burger te informeren over de inzameling.

Plastic inzameling via Plastic Hero zakken
De gemeente heeft gekozen voor inzameling via plastic zakken. In dit specifieke geval gaan burgemeester en wethouders niet mee met de uitkomsten van Deel je Afvalidee. Hier gaf 46% van de deelnemers aan de voorkeur te geven aan inzameling met een extra container. 38% gaf de voorkeur aan inzameling met zakken. Onderzoek naar beide opties leverde echter op dat een extra container zoveel geld zou kosten, dat de afvalstoffenheffing omhoog zou moeten. En dat is in strijd met een van de belangrijkste voorwaarden van Deeljeafvalidee, waarin staat dat deze heffing niet mag stijgen.

Wanneer wordt het plastic opgehaald?
SITA haalt de Plastic Hero zakken in eerste instantie één keer in de vier weken. Dit proces wordt nauwkeurig gemonitord, zodat de inzamelfrequentie indien nodig bijgesteld kan worden. Op de persoonlijke afvalkalender www.afvalkalendertynaarlo.nl staat per huishouden aangegeven wanneer de zakken worden opgehaald. Bewoners uit Zeegse kunnen hun plastic Hero zakken naar de container aan de Brink brengen.

Zakken bestellen
Eind april ontvangen burgers informatiepakket met een brief van de gemeente, een vernieuwende afvalkalender, een folder met uitleg en een welles-nietes lijst (wat mag in
de zak en wat niet?). Ook zitten er twaalf inzamelzakken in het pakket. De zakken zijn tevens gratis ver- krijgbaar via een www.zakkenbestellen.nl of via het telefoonnummer 0800-7329253. De zakken worden per post thuis afgeleverd. Ook kunnen burgers zakken afhalen op de milieustraat aan de Zuidlaarderweg 33 in Tynaarlo.

Waarom plastic apart inzamelen
Plastic wordt gemaakt uit aardolie. Door het plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen en te re- cyclen, kan het grondstoffenverbruik worden teruggedrongen. Omdat het afval niet wordt verbrand, wordt er ook minder CO2  uitgestoten. Het plastic afval dient weer als basis voor bijvoorbeeld fleecekleding, automaterialen, bermpaaltjes, speelgoed en tennisballen.

Meer informatie?
Burgers die meer willen weten over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen kunnen terecht op de website www.deeljeafvalidee.nl Hier staat onder andere informatie over de verpakkingen die wel of niet in de plastic zak mogen.


Meer berichten over: