Staten unaniem over motie Veilig stellen voortbestaan JWF Kazerne

Geplaatst op: zaterdag 28 september 2013

De motie ‘Veilig stellen Johan Willem Friso kazerne in Assen’ is breed omarmd in de Drentse Staten. De Staten zijn van mening dat sluiting van de kazerne enorme negatieve effecten zal hebben voor de werkgelegenheid in Assen en omgeving. De kazerne is met ruim 1.000 medewerkers één van de grootste werkgevers in Assen. Als de kazerne gesloten wordt, zullen daarnaast nog bijna 1.000 indirecte banen verloren gaan. Alle fracties stemden in met de motie, waarmee zij uitspreken dat alles op alles gezet moet worden om het voortbestaan van de Johan Willem Friso kazerne in Assen veilig te stellen. GroenLinks gaf in een stemverklaring aan dat zij in dit specifieke geval de regionale werkgelegenheid zwaarder vindt wegen dan de voor de partij gebruikelijke pacifistische overwegingen. Aan Gedeputeerde Staten is verzocht om de inhoud van de motie aan de minister van Defensie te doen toekomen en een afschrift daarvan toe te zenden aan de leden van de Tweede Kamer.
Lees hier de motie: Veilig stellen voortbestaan Johan Willem Friso kazerne in Assen


Meer berichten over: