Stichting Nationale Energiebespaarfonds ontvangt extra subsidie

Geplaatst op: dinsdag 12 juni 2018

Energiebespaarlening in trek

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van
€ 500.000,- te verlenen aan de Stichting Nationale Energiebespaarfonds (NEF). De subsidie komt ten goede aan het toepassen van de rentekorting die in Drenthe op de Energiebespaarlening wordt gegeven.

In 2017 heeft het college een subsidiebedrag van € 720.828 toegekend. Door de toenemende populariteit blijkt dit niet toereikend. Met het verlenen van de extra subsidie aan de Stichting Nationale Energiebespaarfonds verwacht de provincie tot eind 2018 over voldoende middelen te beschikken om honderden woningeigenaren en VvE’s te kunnen laten profiteren van de lage rente. Door de provinciale korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening is het voor bijna 500 woningeigenaren al mogelijk geweest om te investeren in verduurzaming van de eigen woning.

Energiebespaarlening met korting
Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen inwoners van Drenthe energiebesparende maatregelen voor de eigen woning financieren. In Drenthe kent de lening een extra korting waardoor het nog aantrekkelijker is om ook daadwerkelijk te investeren in het verduurzamen van de eigen woning. Voor Vereniging van Eigenaren is er de speciale VvE Energiebespaarlening.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘We willen de inwoners van Drenthe stimuleren om hun woning te isoleren en zo weinig mogelijk gas te gebruiken. De rentekorting geeft meer mensen de mogelijkheid hierin te investeren voor meer wooncomfort en lagere energielasten. Vele kleine stapjes maken samen een paar hele grote. Zo werken we met elkaar aan een duurzaam en energieneutraal Drenthe’.

Meer informatie over de Energiebespaarlening: www.energiebespaarlening.nl/drenthe.


Meer berichten over: