Subsidies voor innovatie mkb-ers

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2019


Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA) vastgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld voor mkb-ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen. Vanaf 10 juni is het mogelijk deze subsidies aan te vragen via het SNN. Meer informatie is te vinden op www.snn.nl.
VIA is een goed werkende regeling ter stimulering van innovaties bij het Drents mkb.

De regeling KEI is geëvalueerd door de RUG in samenwerking met SNN. Uit dit onderzoek is gebleken dat de resultaten aantonen dat de regeling daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van kennisoverdracht en kennis waarborging en daarmee een wezenlijke bijdrage levert aan het verbeteren van het duurzame innovatievermogen van de aanvragers. Gedeputeerde Henk Brink: “Het mkb is de motor van onze Drentse economie. Vanwege het succes van de regelingen is besloten deze met een half jaar te verlengen. Ik hoop dat veel Drentse ondernemers hier gebruik van gaan maken.” Voor het jaar 2019 is € 16.000.000,- beschikbaar.


Meer berichten over: