Teleurstelling over inpassingsplan windmolens minister Kamp

Geplaatst op: dinsdag 22 maart 2016

Zienswijze provincie: op herhaling.
Onacceptabel noemen GS het inpassingsplan van minister Henk Kamp voor het windpark in de Drentse Monden en Oostermoer. “Met onze inbreng is tot nu op geen enkel wezenlijk punt iets gebeurd,” zo zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Ook provinciale staten hebben in februari aangegeven een niet gewijzigd plan onacceptabel te vinden. Ondanks de aandacht die ook de tweede kamer voor het proces en de inpassing heeft gevraagd, zijn o.a. de problemen rondom de insluiting van een dorp en de wetenschappelijke belangen van LOFAR nog niet opgelost.

De zienswijze, waarin alle argumenten en oplossingsrichtingen van de provincie nogmaals zijn opgesomd, is de laatste kans om de scherpe kanten van het inpassingsplan af te vijlen. Vorig jaar stuurde het college ook al twee maal het verzoek om met toepassing van innovatieve techniek en zwaardere turbines het aantal windmolens en de negatieve effecten te verkleinen. Zo wil de provincie de insluiting van dorpen aan twee kanten voorkomen en LOFAR ontlasten. Het verslag van het statendebat in oktober stuurde het college integraal mee met haar reactie op het voorontwerp.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra roept op nu collectief het moment te benutten om de druk op het Rijk op te voeren. Het plan ligt nu formeel ter inzage. Dit is de laatste kans en het moment voor de samenleving om te laten horen wat we er van vinden. De taakstelling voor windenergie is bekend, maar niet op deze manier! “Het kan niet zo zijn dat de minister alle inbreng naast zich neerlegt,” zo zegt de portefeuillehouder.


Meer berichten over: