Thema avond “Burgers baas in eigen buurt”

Geplaatst op: zaterdag 28 september 2013

De PvdA-afdeling Tynaarlo organiseert een thema-avond voor alle inwoners van de gemeente Tynaarlo, op 16 oktober in café Onder de Linden in Vries aanvang 20.00 uur. We hebben de avond de titel “Burgers baas in eigen buurt” meegegeven. Een actueel thema, omdat in steeds meer buurten burgers zelf het initiatief nemen voor verbetering van hun woon- en leefomgeving.
Liggen daar kansen voor onze inwoners in Tynaarlo? Het is een thema dat naar verwachting ook bij de gemeenteraadsverkiezingen en de vier jaar daarna een belangrijke rol gaat spelen.

Waarom dit thema? Sla de krant maar op en je leest vaak dat bewoners ontevreden zijn over diverse zaken in hun buurt.  Denk aan veilig en vertrouwd wonen, verkeersveiligheid, onderhoud aan wegen en groen/speelvoorzieningen, bankjes voor ouderen, et cetera. Dit is al decennia lang de taak en verantwoordelijkheid van de overheid…
Maar kan dat ook anders. Kunnen buurtbewoners zelf het heft in handen nemen?
Er zijn meerdere manieren waarop burgers zich kunnen organiseren. Zo worden er momenteel op lokaal niveau coöperaties opgericht waarin burgers gezamenlijk zich verbinden aan het verrichten van meerdere buurttaken. Ook woningcorporaties, buurtverenigingen en de gemeente kunnen hier een rol in spelen, om de bewoners te ondersteunen.

Er zijn al meerdere voorbeelden van: bewoners onderhouden zelf hun groen, voor toezicht en veiligheid worden buurtbewakers ingesteld, voorzieningen worden overgenomen van de gemeente. Zo ontstaat er ‘buurtwerk’: sociaal-economische vernieuwing ten top. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen maatschappelijk organisaties, overheid en burgers is de Smederij in Hoogeveen. Kan dit een oplossing zijn voor de geschetste problematiek? Kan de lokale overheid dit faciliteren en financieel ondersteunen? Is de kwaliteit van de woon en leefomgeving beter af bij burgerparticipatie en burgerinitiatieven?

We gaan hierover graag met u in gesprek. Dat doen we niet alleen: door de werkgroep de Fledders en de  stichting de Smederij worden er voorbeelden uit de praktijk toegelicht.
Daarna is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ideeën , onder leiding van Herman Beerda

Graag ontmoet de PvdA u op woensdag 16 oktober vanaf 20.00 u in Café en zalencentrum ‘Onder de Linden’.


Meer berichten over: