Tynaarlo en Grontmij schikken geschil Ter Borch

Geplaatst op: woensdag 14 januari 2015

Tynaarlo en Grontmij bereiken overeenstemming over schikking  De gemeente Tynaarlo en advies- en ingenieursbureau Grontmij zijn tot een
schikking gekomen in de zaak rondom de damwanden in de nieuwbouwwijk Ter Borch in Eelderwolde. Hiermee komt een eind aan de rechtbankprocedure.

Grontmij heeft voor de ontwikkeling van woonwijk Ter Borch voorbereidende werkzaamheden verricht voor Waterwijk. In 2008 bleek de voorgeschreven constructie voor damwanden uit het bestek niet te voldoen. Besloten is een zwaardere -dus duurdere- constructie te kiezen om de damwanden uit te voeren. Tussen Grontmij en de gemeente Tynaarlo bleef een verschil van mening over deze kwestie en daarop heeft de gemeente de Grontmij gedagvaard om de kosten te vergoeden. In de gerechtelijke procedure is geen duidelijkheid gekomen. Doorprocederen zou voor beide partijen inzet van deskundigen en geld kosten, terwijl de duur en de uitkomst van de procedure zich niet laat voorspellen.

In 2014 bleek bij zowel Grontmij als Tynaarlo de wil aanwezig om gezamenlijk te onderzoeken of er -buiten de gerechtelijke procedure- mogelijkheden waren om tot overeenstemming te komen over beëindiging van deze kwestie. Dit heeft eind 2014 geresulteerd in een schikking. De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd. Over de inhoud van de schikking worden geen mededelingen gedaan.


Meer berichten over: