Tynaarlo gaat overlast steenmarters bestrijden

Geplaatst op: dinsdag 26 mei 2015

Het college van Burgemeester en wethouders wil ongediertebestrijders ontheffing verlenen om steenmarters in huizen of gebouwen te verstoren, weren of vangen.

Steenmarters zijn bij wet beschermd omdat het vroeger een soort was waarvan de aantallen terugliepen. Er werd op gejaagd voor met name zijn pels. Daarom is in de Flora- en Faunawet vastgelegd dat steenmarters niet mogen worden gedood, gevangen of verjaagd. Om toch overlast en schade op legale wijze te kunnen voorkomen en bestrijden, is ontheffing van deze wetgeving noodzakelijk.
Gedeputeerde Staten hebben ontheffing mogelijk gemaakt op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet. Ze is voor een periode van maximaal vijf jaar.

Wie in het bezit is van een certificaat ‘steenmarters’ (KAD-kenniscentrum dierplagen of gelijkwaardig) kan de gemeente tot 17 juni (2015) schriftelijk zijn belangstelling kenbaar maken. Adres:
Gemeente Tynaarlo
T.a.v. het college van Burgemeester en wethouders
Postbus 5
9480 AA Vries.

Het college machtigt maximaal 10 bedrijven, op volgorde van binnenkomst. Per bedrijf één (persoonsgebonden) machtiging. Daarbij krijgen bedrijven binnen de gemeente Tynaarlo voorrang.
Wie hierover vragen heeft, kan contact opnemen met de gemeente Tynaarlo via tel. 0592-266 662.

foto steenmarter


Meer berichten over: