Tynaarlo houdt 1,6 miljoen over in 2012

Geplaatst op: vrijdag 26 april 2013

De balans over 2012 is opgemaakt en de accountant heeft zijn akkoord gegeven. Tynaarlo houdt in 2012 ongeveer 1,6 miljoen euro over. ‘Een goed resultaat,’ vertelt Wethouder financiën Hans de Graaf. ‘Het is voor ons het teken dat het sobere en doelmatige beleid dat we momenteel voeren zijn vruchten afwerpt.’

Bij het positieve saldo moet trouwens wel direct gezegd worden dat het grootste deel hiervan veroorzaakt wordt door een aantal eenmalige uitkeringen van het rijk van in totaal circa
€ 800.000. Die had de gemeente niet verwacht. Daarnaast nemen projecten die vooruit zijn geschoven een groot deel van dit resultaat voor hun rekening. Voorbeelden van die projecten zijn de sanering van het Van Wijk en Boerma terrein en de uitvoering van het Integrale Accommodatie Beleid. Deze projecten worden de komende jaren uitgevoerd.

Vanuit het voordeel dat is ontstaan stort het college ruim € 550.000 in de algemene reserve. Wethouder De Graaf: ‘Dat is ook nodig, want we verwachten dat het rijk in 2015 met ingrijpende bezuinigingen komt. En ik vind dat je de graanschuren moet vullen, voordat de magere jaren aanbreken.’

Naast het positieve resultaat is de gemeente in 2012 er ook in geslaagd de schuldpositie met € 3,5 miljoen af te laten nemen. Verder is de zogenaamde dekkingsgraad voor de risico’s, een kengetal dat aangeeft in welke mate de gemeente haar risico’s
af kan dekken, in 2012 toegenomen van 100% naar 111%. Wethouder De Graaf: ‘daarmee hebben we de financiële positie van de gemeente ook structureel gezonder
gemaakt’.

In het resultaat is een afwaardering verwerkt van enkele grondexploitaties van ruim € 2 miljoen. ‘We merken, dat de verkopen langzamer gaan dan oorspronkelijk gepland, maar er is onverkort veel belangstelling voor kavels, vooral in Ter Borch en Groote Veen’, zo stelt De Graaf. In 2012 heeft de gemeente 60 kavels verkocht, wat even- eens positief mag worden genoemd. Verder nam het aantal bijstandscliënten in 2012 licht toe, van 420 in 2011 naar 441 in 2012.

De gemeenteraad vergadert op 28 mei 2013 over de jaarrekening. Alle inwoners kunnen de jaarrekening vanaf 26 april inzien en de raadsvergadering bijwonen of via internet volgen. Daarnaast wordt er een korte publieksversie gemaakt van de jaarrekening. Deze komt op de website van de gemeente te staan en is ook in het gemeen- tehuis te krijgen.


Meer berichten over: