Tynaarlo maakt speeltoestellen op gemeentegrond mogelijk

Geplaatst op: vrijdag 22 september 2017

Tynaarlo staat onder voorwaarden toe dat inwoners eigen speeltoestellen op gemeentegrond plaatsen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van enkele inwoners uit Vries. Er zijn spelregels opgesteld met eisen aan deze speeltoestellen. Hierin staat ook dat ze na zonsondergang weer weg gehaald moeten zijn.
De gemeente Tynaarlo vindt het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen en wil graag dat de openbare ruimte veilig is. Ook als hier trampolines, glijbaantjes, zwembaden, speelhuisjes en dergelijke eigen speeltoestellen staan. De meeste gemeenten staan om deze reden niet toe dat inwoners eigen speeltoestellen op gemeentegrond plaatsen.
Burgemeester Marcel Thijsen vertelt dat de gemeente Tynaarlo ruimte wil bieden aan initiatieven van inwoners. “Daarom maken wij het plaatsen van eigen speeltoestellen op gemeentegrond wél mogelijk. Maar dat moet natuurlijk wel veilig zijn voor de kinderen. Daarom hebben we hiervoor een aantal spelregels opgesteld.” Deze luiden als volgt:
Algemene regels
1) Voordat er een speeltoestel wordt geplaatst, informeert de eigenaar de buurtbewoners over het voornemen. Bij bezwaren van buurtbewoners gaat de eigenaar het gesprek met hen aan om tot overeenstemming te komen over het plaatsen van het speeltoestel.
2) De eigenaar die het speeltoestel plaatst, is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud en houdt toezicht op het gebruik van het toestel.
3) Speeltoestellen mogen geen permanent karakter hebben en moeten elke dag na zonsondergang worden verwijderd.
Locatie speeltoestel
4) Het speeltoestel moet op het gras geplaatst worden en ver genoeg af staan van de straat, maar ook van andere objecten zoals bomen, lantaarnpalen of andere speeltoestellen.
5) Een speeltoestel mag niet op een officiële speelplek van de gemeente staan. Voor speeltoestellen op officiële speelplekken gelden namelijk strengere veiligheidseisen en zijn er wettelijke veiligheidsinspecties.
6) Een speeltoestel mag niet worden geplaatst in natuurgebieden.
Bijzondere speeltoestellen
7) Trampolines mogen worden geplaatst met een maximale diameter van 3 meter, wanneer er een veiligheidsnet omheen zit, een deugdelijke beschermingsring aanwezig is en als de trampoline voorzien is van beugels aan de onderkant (i.p.v. pootjes).
8) Zwembaden met een maximale hoogte van 25 centimeter zijn toegestaan.
Beoordeling speeltoestellen
9) Bij twijfelgevallen over veiligheid en de staat van het speeltoestel beoordeelt een deskundige medewerker van de gemeente of het speeltoestel aan de spelregels en veiligheidseisen voldoet. Dat oordeel is bindend.
Wanneer het geplaatste speeltoestel niet aan de spelregels of veiligheid voldoet, vraagt de toezichthouder van de gemeente de eigenaar om het toestel aan te passen of te verwijderen. Als deze het toestel niet aanpast of verwijdert, dan verwijdert het wijkbeheer het speeltoestel en kan de eigenaar het toestel binnen zes weken ophalen bij de gemeentewerf in Tynaarlo.


Meer berichten over: