Tynaarlo verstrekt leningen voor kopen en verbouwen

Geplaatst op: donderdag 19 juli 2018

Burgemeester en wethouders willen leningen gaan aanbieden voor starters op de woningmarkt en voor mensen die hun huis willen verbouwen om er tot op hoge leeftijd te kunnen blijven wonen. Het Stimuleringsfond Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gaat de leningen verstrekken.

Eigen woningbezit bevorderen en jonge inwoners binden
Met de starterslening maken B&W het voor starters makkelijker om zich in de gemeente te vestigen. “Voor starters is het vaak lastig om een koopwoning te bemachtigen. Met deze lening kunnen zij het verschil tussen de prijs van hun eerste huis en het bedrag dat ze bij de bank kunnen lenen overbruggen,” aldus wethouder volkshuisvesting Pepijn Vemer.
Bovendien wil het college graag dat jonge mensen zich in de gemeente vestigen. “Dat is goed voor de leefbaarheid en de voorzieningen in onze dorpen.” De lening bedraagt maximaal twintig procent van de koopprijs, met een maximum van € 25.000. De koopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan €180.000. Voor de startersleningen is in de plannen van het college € 160.000 beschikbaar.

Oud worden in een duurzame en comfortabele woning
Naast leningen voor jongeren komen er ook leningen voor huurders en huiseigenaren die met het oog op de toekomst verbouwen. “We verwachten van mensen dat ze steeds langer thuis blijven wonen als ze ouder worden, maar vaak zijn hun woningen hiervoor niet geschikt,” vertelt Vemer. “Daarom bieden we twee soorten leningen aan waardoor mensen kunnen investeren in een levensloopbestendige, comfortabele en duurzame woning.” Voor deze leningen is in totaal
€ 450.000 beschikbaar.

Verzilverlening

Deze lening is voor mensen die vanaf hun 57 ste hun woning gaan verbouwen, tien jaar voor het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd. Met deze lening kunnen zij een deel van de overwaarde van hun huis gebruiken om deze levensloopbestendig, duurzamer en/of comfortabeler te maken. Ze betalen geen maandelijkse rente, omdat die wordt toegevoegd aan de hoogte van de lening. De lening wordt in één keer afgelost wanneer de woning verkocht wordt of de langstlevende eigenaar overlijdt. De verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000.

Blijverslening
Deze lening is bedoeld voor ouderen die hun woning levensloopbestendig willen maken. Denk bijvoorbeeld aan een slaapkamer of badkamer op de begane grond, of het weghalen van drempels. Tot een bedrag van € 10.000 kan de lening als een consumptief krediet worden verstrekt. Hierdoor kunnen ook mensen in een huurwoning gebruik maken van deze regeling. Boven de € 10.000 tot het maximumbedrag van € 50.000 zal sprake zijn van een hypothecaire lening.
De gemeenteraad neemt na de zomervakantie een besluit over het voorstel van het college.


Meer berichten over: