Tynaarlo werkt met inwoners aan energieneutrale gemeente

Geplaatst op: vrijdag 1 november 2019

Tynaarlo energieneutraal in 2030. Dat is de ambitie van het college van B&W. De komende jaren wil de gemeente daarom ruimte geven aan ontwikkelingen die bijdragen aan het evenveel opwekken als verbruiken van energie. Nadrukkelijk niet alleen, maar samen met inwoners. Daarom vraagt ze haar inwoners om mee te praten over deze ambitie. Hoe moet de gemeente de komende jaren omgaan met bijvoorbeeld zonne-energie, windmolens en biomassa?

Energiemaatregelen hebben consequenties voor de openbare ruimte. Pepijn Vemer, wethouder participatie: “Het raakt ons allemaal. Daarom vinden we het belangrijk om zo vroeg mogelijk met onze inwoners in gesprek te gaan. We willen daarnaast de economische kansen voor inwoners zoveel mogelijk benutten.”

Kansen en knelpunten
Ter voorbereiding op deze gesprekken hebben B&W een nulmeting uit laten voeren. Dit onderzoek geeft inzicht in het huidige energieverbruik in de gemeente, hoeveel hernieuwbare energie al wordt opgewekt en wat er de komende jaren nog nodig is om energieneutraal te worden. “Een mix van zon, wind en biomassa ligt voor de hand”, aldus wethouder ruimtelijke ordening René Kraaijenbrink. Ook brengt het onderzoek in kaart welke beperkingen er zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld rondom natuurgebieden en de vliegroutes van Groningen Airport Eelde.

Denkkracht van de inwoners benutten
De nulmeting wordt gebruikt als hulpmiddel voor de gesprekken met inwoners. “In 2030 willen we energieneutraal zijn. Maar hoe we dat doel bereiken, staat nog niet vast”, benadrukt wethouder Oetra Gopal van duurzaamheid. “Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners. En dan is het belangrijk om een goed beeld te hebben van onze uitgangspositie en de opgave waar we voor staan. En van de mogelijkheden en onmogelijkheden in onze gemeente.”

“Door dit onderzoek hebben we daar nu een eerste indruk van gekregen”, aldus wethouder Vemer. “Samen met onze inwoners gaan we verkennen hoe we nu verder kunnen. Welke oplossingen zijn wel of niet aanvaardbaar? En onder welke voorwaarden? Ik ben ervan overtuigd dat onze inwoners zelf ook goede ideeën hebben over energie. Die willen we zoveel mogelijk benutten.”

Tijdlijn
Naar verwachting wordt het voorstel in december behandeld in de gemeenteraad. Indien de raad instemt, kunnen inwoners vanaf januari meepraten over het onderwerp.


Meer berichten over: