Uit de besluitenlijst van GS Provincie Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 19 november 2019

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s
De Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s stellen € 347.000,– subsidie beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. De subsidie geldt voor het Drentse deel van het waterschap. Landbouwbedrijven kunnen vanaf 2 tot en met 16 december 2019 een aanvraag indienen bij de provincie via het provinciale subsidieloket. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met LTO-Noord.


Meer berichten over: