“Uit de Raad”

Geplaatst op: dinsdag 30 november 2021

Terugblik raadsvergadering 23 november
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuidlaren (Prins Bernhard Hoeve-terrein)
In het Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) staat wat de plannen zijn voor de inrichting van het voormalige Prins Bernhardhoeve (PBH) terrein. De gemeenteraad was het voor het grootste deel eens met de voorgestelde plannen maar besloot de rondweg te schrappen. De raad koos tevens voor een andere verdeling van het type woningen om zo voldoende minder dure woningen te realiseren.

In verband met de tijd zijn de agendapunten ‘Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde’ en ‘Wijziging ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren’ voor verdere behandeling op de agenda van 7 december gezet.

Vooruitblik raadsvergadering 7 december, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde
De gemeenteraad besloot in 2019 het bestemmingsplan niet vast te stellen en hiermee de komst van een supermarkt in Eelderwolde niet mogelijk te maken. Tegen dit besluit van de raad zijn beroepen ingesteld. Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan; de beroepen zijn gegrond. Het besluit van de raad van 21 mei 2019 en het besluit van het college worden vernietigd. Binnen 26 weken na de uitspraak moeten er door de gemeenteraad nieuwe besluiten genomen zijn, dus voor 30 december.

Wijziging ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren
De gemeenteraad heeft op 3 december 2019 een ontwikkelrichting centrum Zuidlaren vastgesteld. Nu wordt de raad gevraagd deze ontwikkelrichting te wijzigen om zo twee supermarkten op de voorzijde van de PBH-locatie mogelijk te maken en de mogelijkheid voor een supermarkt op de Stationsweg 8, dan wel de Stationsweg 33, te behouden.

Kijk live mee
U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: