“Uit de Raad”

Geplaatst op: dinsdag 7 december 2021

Vooruitblik extra raadsvergadering 14 december, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.raad.tynaarlo.nl

In deze vergadering staat onder andere het volgende onderwerp op de agenda:
Visie en verordening inwoner- en overheidsparticipatie
De gemeente neemt participatie serieus en wil daarom in een visie vastleggen hoe de gemeente met participatie omgaat. In de visie staat hoe participatie vorm krijgt in de gemeente. Het gaat dan om participatie van inwoners bij beleid van de gemeente maar ook de participatie van de gemeente bij inwonersinitiatieven. In de visie worden geen specifieke instrumenten uitgewerkt omdat elk traject anders is en het instrument moet passen bij de situatie.


Kijk live mee
U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: www.raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: