Uitvoeringsregeling drainage en beregening vastgesteld

Geplaatst op: dinsdag 24 mei 2016

Onderzoekskosten voor rekening van de provincie Drenthe
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoeringsregeling drainagebuizen en beregeningsputten. Agrarische ondernemers die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten €50.000,- beschikbaar. Aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen tot en met 31 december 2016 worden ingediend.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij vinden als college de balans tussen economie en ecologie belangrijk. Samen met LTO-Noord en Natuur- en Milieuorganisaties hebben we afspraken gemaakt die daar goed bij passen. We beschermen kwetsbare natuurgebieden en we bekijken tegelijkertijd per situatie waar ondernemerschap rondom een Natura-2000 gebied meer ruimte geboden kan worden .”

Over de afspraken rondom drainage
De partijen hebben met elkaar afgesproken dat agrarische ondernemers geen vergunning nodig hebben voor bestaande drainage en beregeningsputten. Ook voor het vervangen van een bestaande situatie geldt geen vergunningsplicht . Rondom Natura2000-gebieden geldt wel dat een melding nodig is. Wanneer een ondernemer hier nieuwe drainage of beregeningsputten wil aanleggen, moet er een zogenaamde voortoets worden uitgevoerd. De uitkomst van deze toets bepaalt of er een vergunning nodig is. Blijkt dat er geen negatief effect is op het natuurgebied, dan is een vergunningaanvraag niet nodig. Is er wel een effect dan moet de ondernemer een vergunning aanvragen.

Meer weten over de afspraken over drainage? Ga dan naar www.provincie.drenthe.nl/drainage


Meer berichten over: