Uw buren, vrienden etc. straks uw hulpverleners?

Geplaatst op: maandag 29 april 2019

“Uw buren, vrienden en familie als uw toekomstige hulpverleners?”

Langdurig voor jezelf zorgen, regie nemen en deelnemen aan de samenleving wordt sterk gepromoot. Vooral het op vrijwillige basis hulp en zorg verlenen in de eigen omgeving wordt steeds meer gezien als dé oplossing. Willen en kunnen we beter voor elkaar zorgen? En wat hebben we nodig om dit goed te kunnen doen? Het Platform Burgerparticipatie wil hierover met u als inwoners van de gemeente Tynaarlo graag in gesprek.

Met termen als ‘Eigen regie’ en ‘Transitie’ wil de overheid graag meer aan inwoners overlaten. Zonder dat het zichtbaar is, zorgen we al veel voor elkaar. Een op drie inwoners is actief als mantelzorger, waarvan een deel meer dan 8 uur per week zorgt. Als dat beter, meer of makkelijker zou moeten, hoe doen we dat dan samen? Kan beleid of regelgeving helpen, zijn er in je eigen dorpskern onbenutte mogelijkheden.

Het platform Burgerparticipatie organiseert in mei een drietal avonden om hier met jullie als inwoners over te praten. Wij vinden het als platform belangrijk om na te gaan hoe jullie, als inwoners zelf, aankijken tegen de mogelijkheden om, in de eigen omgeving hieraan een bijdrage te leveren. De uitkomsten worden aangeboden aan de gemeente, zodat zij deze kunnen gebruiken bij beleidsbesluiten over het sociale domein.

Waar en wanneer zijn deze avonden:
Donderdag 9 mei om 19.30 uur in ‘Dorpshuis de Pan’ in Vries
Maandag 13 mei in Eelde/Paterswolde om 19.30 uur in ’Ons Dorpshuis’ in Eelde
Donderdag 16 mei in Zuidlaren om 19.30 uur in ‘De Ludinge’ in Zuidlaren.

Kom naar een van deze avonden en praat mee! Wel graag aanmelden via het mailadres TynaarloDoetMee@gmail.com of via online formulier bit.ly/TynaarloDoetMee.
Van tevoren aanmelden voorkomt teleurstelling. Gezien de gespreksvorm is per bijeenkomst 30 deelnemers het maximum.

Het Platform Burgerparticipatie is een overlegorgaan tussen inwoners en ambtenaren van de gemeente Tynaarlo.


Meer berichten over: